רב_נלי

 • תיאור:

הקורפוס של Multi-Genre Natural Language Inference (MultiNLI) הוא אוסף שמקורו בהמון 433 אלף זוגות משפטים המצורפים מידע עם טקסטואלי. הקורפוס מעוצב על פי קורפוס ה- SNLI, אך שונה בכך המכסה מגוון ז'אנרים של טקסט מדובר וכתוב, ותומך בהערכת הכללה חוצה ז'אנרים ייחודית. הקורפוס שימש בסיס למשימה המשותפת של סדנת RepEval 2017 ב- EMNLP בקופנהגן.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 392,702
'validation_matched' 9,815
'validation_mismatched' 9,832
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • ציטוט:
@InProceedings{N18-1101,
 author = "Williams, Adina
      and Nangia, Nikita
      and Bowman, Samuel",
 title = "A Broad-Coverage Challenge Corpus for
      Sentence Understanding through Inference",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of
        the North American Chapter of the
        Association for Computational Linguistics:
        Human Language Technologies, Volume 1 (Long
        Papers)",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 pages = "1112--1122",
 location = "New Orleans, Louisiana",
 url = "http://aclweb.org/anthology/N18-1101"
}