מחק_רב_רק

 • תיאור:

Eraser Multi RC הוא מערך נתונים לשאילתות על מעברים מרובי שורות, יחד עם תשובות ורציונל. לכל דוגמה במערך הנתונים הזה יש את 5 החלקים הבאים

 1. קטע Mutli-line 2. שאילתה אודות המעבר 3. תשובה לשאילתה
 2. סיווג האם התשובה נכונה או לא נכונה 5. הסבר המצדיק את הסיווג
לְפַצֵל דוגמאות
'test' 4,848
'train' 24,029
'validation' 3,214
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'evidences': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'query_and_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • ציטוט:
@unpublished{eraser2019,
  title = {ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models},
  author = {Jay DeYoung and Sarthak Jain and Nazneen Fatema Rajani and Eric Lehman and Caiming Xiong and Richard Socher and Byron C. Wallace}
}
@inproceedings{MultiRC2018,
  author = {Daniel Khashabi and Snigdha Chaturvedi and Michael Roth and Shyam Upadhyay and Dan Roth},
  title = {Looking Beyond the Surface:A Challenge Set for Reading Comprehension over Multiple Sentences},
  booktitle = {NAACL},
  year = {2018}
}