user_libri_audio,user_libri_audio,user_libri_audio

 • תיאור :

UserLibri הוא מערך נתונים המכיל תמלילי אודיו מותאמים ונתוני טקסט נוספים בלבד עבור כל אחד מ-107 משתמשים. זהו עיצוב מחדש של מערך הנתונים של LibriSpeech שנמצא בכתובת http://www.openslr.org/12, המארגן מחדש את הנתונים למשתמשים עם ממוצע של 52 התבטאויות LibriSpeech וכ-6,700 משפטים לדוגמה לכל משתמש. המחלקה UserLibriAudio מספקת גישה לצמדי תמלול אודיו. ראה UserLibriText לנתוני הטקסט הנוספים.

לְפַצֵל דוגמאות
'test-clean_speaker-1089-book-4217' 64
'test-clean_speaker-1188-book-20019' 45
'test-clean_speaker-121-book-1041' 10
'test-clean_speaker-121-book-1989' 15
'test-clean_speaker-121-book-209' 37
'test-clean_speaker-1221-book-33' 41
'test-clean_speaker-1284-book-732' 8
'test-clean_speaker-1284-book-955' 55
'test-clean_speaker-1320-book-940' 59
'test-clean_speaker-1580-book-108' 105
'test-clean_speaker-1995-book-15265' 72
'test-clean_speaker-2094-book-507' 61
'test-clean_speaker-2300-book-820' 42
'test-clean_speaker-237-book-24' 62
'test-clean_speaker-237-book-2770' 26
'test-clean_speaker-260-book-11' 21
'test-clean_speaker-260-book-3748' 61
'test-clean_speaker-2830-book-1549' 90
'test-clean_speaker-2961-book-1572' 46
'test-clean_speaker-3570-book-833' 50
'test-clean_speaker-3575-book-1827' 57
'test-clean_speaker-3729-book-2981' 47
'test-clean_speaker-4077-book-5630' 39
'test-clean_speaker-4446-book-94' 108
'test-clean_speaker-4507-book-135' 60
'test-clean_speaker-4970-book-3178' 63
'test-clean_speaker-4992-book-10540' 41
'test-clean_speaker-4992-book-22002' 21
'test-clean_speaker-5105-book-1353' 56
'test-clean_speaker-5142-book-2300' 7
'test-clean_speaker-5142-book-24811' 69
'test-clean_speaker-5142-book-7891' 26
'test-clean_speaker-5639-book-14420' 42
'test-clean_speaker-5683-book-9983' 75
'test-clean_speaker-61-book-28700' 104
'test-clean_speaker-672-book-1597' 75
'test-clean_speaker-6829-book-13110' 91
'test-clean_speaker-6930-book-13158' 28
'test-clean_speaker-6930-book-2681' 21
'test-clean_speaker-6930-book-30905' 29
'test-clean_speaker-7021-book-11667' 31
'test-clean_speaker-7021-book-26177' 28
'test-clean_speaker-7127-book-2681' 71
'test-clean_speaker-7176-book-13441' 46
'test-clean_speaker-7176-book-38675' 28
'test-clean_speaker-7729-book-6812' 47
'test-clean_speaker-8224-book-19215' 32
'test-clean_speaker-8230-book-2529' 44
'test-clean_speaker-8455-book-27067' 71
'test-clean_speaker-8463-book-15263' 15
'test-clean_speaker-8463-book-2488' 59
'test-clean_speaker-8555-book-36508' 16
'test-clean_speaker-8555-book-39159' 46
'test-clean_speaker-908-book-2002' 26
'test-clean_speaker-908-book-574' 31
'test-other_speaker-1688-book-4276' 96
'test-other_speaker-1998-book-19019' 28
'test-other_speaker-1998-book-28725' 87
'test-other_speaker-2033-book-3436' 52
'test-other_speaker-2414-book-1998' 60
'test-other_speaker-2414-book-26379' 2
'test-other_speaker-2414-book-40359' 36
'test-other_speaker-2609-book-12434' 39
'test-other_speaker-2609-book-18096' 15
'test-other_speaker-2609-book-27090' 25
'test-other_speaker-3005-book-76' 108
'test-other_speaker-3080-book-12544' 61
'test-other_speaker-3331-book-2787' 73
'test-other_speaker-3528-book-135' 144
'test-other_speaker-3538-book-10136' 27
'test-other_speaker-3538-book-540' 67
'test-other_speaker-367-book-5921' 21
'test-other_speaker-367-book-9464' 34
'test-other_speaker-3764-book-135' 113
'test-other_speaker-3997-book-14958' 21
'test-other_speaker-3997-book-1608' 66
'test-other_speaker-4198-book-16653' 31
'test-other_speaker-4198-book-8166' 60
'test-other_speaker-4294-book-12176' 27
'test-other_speaker-4294-book-135' 30
'test-other_speaker-4294-book-4028' 19
'test-other_speaker-4294-book-9983' 6
'test-other_speaker-4350-book-1399' 34
'test-other_speaker-4350-book-4602' 61
'test-other_speaker-4852-book-28952' 113
'test-other_speaker-533-book-434' 25
'test-other_speaker-533-book-969' 71
'test-other_speaker-5442-book-1399' 60
'test-other_speaker-5442-book-9983' 20
'test-other_speaker-5484-book-5516' 72
'test-other_speaker-5764-book-38804' 98
'test-other_speaker-6070-book-1184' 50
'test-other_speaker-6070-book-33800' 19
'test-other_speaker-6128-book-19717' 68
'test-other_speaker-6432-book-16127' 118
'test-other_speaker-6938-book-3076' 31
'test-other_speaker-7018-book-3440' 52
'test-other_speaker-7105-book-1477' 80
'test-other_speaker-7902-book-21297' 135
'test-other_speaker-7975-book-24585' 100
'test-other_speaker-8131-book-20212' 118
'test-other_speaker-8188-book-19215' 12
'test-other_speaker-8188-book-41326' 116
'test-other_speaker-8280-book-14566' 66
'test-other_speaker-8461-book-3441' 17
'test-other_speaker-8461-book-6328' 39
'test-other_speaker-8461-book-9189' 16
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'book_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'speaker_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'user_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
שֶׁמַע שֶׁמַע (אף אחד,) int64 קטע האודיו המכיל קטע מתוך ספר שנקרא בקול
book_id טֶקסט חוּט הספר שהאמירה הזו נקראת ממנו
תְעוּדַת זֶהוּת טֶקסט חוּט המזהה של האמירה הייחודית הזו
מזהה_רמקול טֶקסט חוּט הדובר שקרא את האמירה הזו
תמליל טֶקסט חוּט הטקסט שהדובר קרא כדי להפיק את האודיו
תעודת זהות של המשתמש טֶקסט חוּט המשתמש שהאמירה הזו שייכת לו (רמקול וספר ייחודיים)
 • ציטוט :
@inproceedings{breiner2022userlibri,
 title={UserLibri: A Dataset for ASR Personalization Using Only Text},
 author={Breiner, Theresa and Ramaswamy, Swaroop and Variani, Ehsan and Garg, Shefali and Mathews, Rajiv and Sim, Khe Chai and Gupta, Kilol and Chen, Mingqing and McConnaughey, Lara},
 booktitle={Proc. Interspeech 2022},
 year={2022}
}