איכות

 • תיאור :

QUALITY, מערך נתונים רב-ברירה להבנת הנקרא ארוך.

אנו מספקים רק את הגרסה הגולמית.

לְפַצֵל דוגמאות
'dev' 230
'test' 232
'train' 300
 • תכונות :
FeaturesDict({
  'article': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'article_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'difficults': Sequence(tf.bool),
  'gold_labels': Sequence(tf.int32),
  'options': Sequence(Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string))),
  'question_ids': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'set_unique_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'topic': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'url': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'writer_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'writer_labels': Sequence(tf.int32),
})
@article{pang2021quality,
 title={ {QuALITY}: Question Answering with Long Input Texts, Yes!},
 author={Pang, Richard Yuanzhe and Parrish, Alicia and Joshi, Nitish and Nangia, Nikita and Phang, Jason and Chen, Angelica and Padmakumar, Vishakh and Ma, Johnny and Thompson, Jana and He, He and Bowman, Samuel R.},
 journal={arXiv preprint arXiv:2112.08608},
 year={2021}
}

איכות/גולמי (תצורת ברירת המחדל)

 • תיאור תצורה : גולמי עם HTML.

 • גודל מערך נתונים : 22.18 MiB

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):

איכותי/מופשט

 • תיאור תצורה : מופשט מ-HTML.

 • גודל ערכת נתונים: 20.73 MiB

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):