מספר_גרמני_אשראי

  • תיאור:

מערך נתונים זה מסווג אנשים המתוארים על ידי קבוצת תכונות כסיכוני אשראי טובים או גרועים. הגרסה כאן היא הגרסה ה"מספרית "שבה התכונות הקטגוריות והקטגוריות המסודרות קודדו כמחוונים וכמויות שלמות בהתאמה.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 1,000
  • מאפיינים:
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(24,), dtype=tf.int32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
  • ציטוט:
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}