קוקו

COCO הוא מערך נתונים לזיהוי אובייקטים, פילוח וכתוביות בקנה מידה גדול.

@article{DBLP:journals/corr/LinMBHPRDZ14,
 author  = {Tsung{-}Yi Lin and
        Michael Maire and
        Serge J. Belongie and
        Lubomir D. Bourdev and
        Ross B. Girshick and
        James Hays and
        Pietro Perona and
        Deva Ramanan and
        Piotr Doll{'{a} }r and
        C. Lawrence Zitnick},
 title   = {Microsoft {COCO:} Common Objects in Context},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0312},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0312},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0312},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/LinMBHPRDZ14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

coco/2014 (תצורת ברירת המחדל)

 • תיאור תצורה : גרסה זו מכילה תמונות, תיבות תוחמות ותוויות עבור גרסת 2014.

 • גודל הורדה : 37.57 GiB

 • גודל מערך נתונים : 37.35 GiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 40,775
'test2015' 81,434
'train' 82,783
'validation' 40,504
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/id': int64,
  'objects': Sequence({
    'area': int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': int64,
    'is_crowd': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=80),
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (אין, אין, 3) uint8
תמונה/שם קובץ טֶקסט חוּט
תמונה/מזהה מוֹתֵחַ int64
חפצים סדר פעולות
חפצים/שטח מוֹתֵחַ int64
אובייקטים/bbox BBoxFeature (4,) לצוף32
אובייקטים/מזהה מוֹתֵחַ int64
objects/is_crowd מוֹתֵחַ bool
חפצים/תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

coco/2017

 • תיאור תצורה : גרסה זו מכילה תמונות, תיבות תוחמות ותוויות עבור גרסת 2017.

 • גודל הורדה : 25.20 GiB

 • גודל מערך נתונים : 24.98 GiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 40,670
'train' 118,287
'validation' 5,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/id': int64,
  'objects': Sequence({
    'area': int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': int64,
    'is_crowd': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=80),
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (אין, אין, 3) uint8
תמונה/שם קובץ טֶקסט חוּט
תמונה/מזהה מוֹתֵחַ int64
חפצים סדר פעולות
חפצים/שטח מוֹתֵחַ int64
אובייקטים/bbox BBoxFeature (4,) לצוף32
אובייקטים/מזהה מוֹתֵחַ int64
objects/is_crowd מוֹתֵחַ bool
חפצים/תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

coco/2017_panoptic

 • תיאור תצורה : גרסה זו מכילה תמונות, תיבות תוחמות ותוויות עבור גרסת 2017.

 • גודל הורדה : 19.57 GiB

 • גודל ערכת נתונים: 19.63 GiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 118,287
'validation' 5,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/id': int64,
  'panoptic_image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'panoptic_image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'panoptic_objects': Sequence({
    'area': int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': int64,
    'is_crowd': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=133),
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (אין, אין, 3) uint8
תמונה/שם קובץ טֶקסט חוּט
תמונה/מזהה מוֹתֵחַ int64
תמונה_פנופטית תמונה (אין, אין, 3) uint8
panoptic_image/שם קובץ טֶקסט חוּט
אובייקטים_פנופטיים סדר פעולות
אובייקטים/אזור_פנופטיים מוֹתֵחַ int64
panoptic_objects/bbox BBoxFeature (4,) לצוף32
panoptic_objects/id מוֹתֵחַ int64
panoptic_objects/is_crowd מוֹתֵחַ bool
panoptic_objects/label ClassLabel int64