שריפות יער

 • תיאור :

זוהי משימת רגרסיה, כאשר המטרה היא לחזות את האזור השרוף של שריפות יער, באזור הצפון מזרחי של פורטוגל, על ידי שימוש בנתונים מטאורולוגיים ואחרים.

מידע מערך נתונים:

ב [Cortez and Morais, 2007], 'שטח' הפלט עבר טרנספורמציה לראשונה עם פונקציה ln(x+1). לאחר מכן, יושמו מספר שיטות כריית נתונים. לאחר התאמת המודלים, הפלטים עברו עיבוד לאחר היפוך של הטרנספורמציה ln(x+1). נעשה שימוש בארבע הגדרות קלט שונות. הניסויים נערכו באמצעות ריצות של פי 10 (אימות צולב) x 30. נמדדו שני מדדי רגרסיה: MAD ו-RMSE. מכונת וקטור תמיכה גאוסית (SVM) שהוזנה ב-4 תנאי מזג אוויר ישירים בלבד (טמפ', RH, רוח וגשם) השיגה את ערך ה-MAD הטוב ביותר: 12.71 +- 0.01 (ממוצע ורווח סמך בתוך 95% באמצעות התפלגות t-student). ה-RMSE הטוב ביותר הושג על ידי מנבא הממוצע הנאיבי. ניתוח של עקומת שגיאת הרגרסיה (REC) מראה שמודל SVM מנבא דוגמאות נוספות בתוך שגיאה מודה נמוכה יותר. למעשה, מודל ה-SVM מנבא שריפות קטנות טובות יותר, שהן הרוב.

מידע על תכונה:

למידע נוסף, קרא את [Cortez and Morais, 2007].

 1. קואורדינטה מרחבית של ציר X במפת פארק מונטסיניו: 1 עד 9
 2. קואורדינטה מרחבית של ציר Y - במפת פארק מונטסיניו: 2 עד 9
 3. חודש - חודש בשנה: 'jan' עד 'דצמבר'
 4. יום - יום בשבוע: 'ב' עד 'שמש'
 5. FFMC - אינדקס FFMC ממערכת FWI: 18.7 עד 96.20
 6. DMC - מדד DMC ממערכת FWI: 1.1 עד 291.3
 7. DC - DC index ממערכת FWI: 7.9 עד 860.6
 8. ISI - מדד ISI ממערכת FWI: 0.0 עד 56.10
 9. טמפ' - טמפרטורה במעלות צלזיוס: 2.2 עד 33.30
 10. RH - לחות יחסית באחוזים: 15.0 עד 100
 11. רוח - מהירות רוח בקמ"ש: 0.40 עד 9.40
 12. גשם - גשם בחוץ במ"מ/מ"ר: 0.0 עד 6.4
 13. שטח - השטח השרוף של היער (בה"א): 0.00 עד 1090.84 (משתנה פלט זה מוטה מאוד לכיוון 0.0, ולכן אולי הגיוני לעשות מודל עם טרנספורמציה לוגריתמית).
לְפַצֵל דוגמאות
'train' 517
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'area': float32,
  'features': FeaturesDict({
    'DC': float32,
    'DMC': float32,
    'FFMC': float32,
    'ISI': float32,
    'RH': float32,
    'X': uint8,
    'Y': uint8,
    'day': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7),
    'month': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=12),
    'rain': float32,
    'temp': float32,
    'wind': float32,
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
אֵזוֹר מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות FeaturesDict
תכונות/DC מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/DMC מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/FFMC מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/ISI מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/RH מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/X מוֹתֵחַ uint8
תכונות/Y מוֹתֵחַ uint8
תכונות/יום ClassLabel int64
תכונות/חודש ClassLabel int64
תכונות/גשם מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/טמפ' מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/רוח מוֹתֵחַ לצוף32
 • ציטוט :
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences" }

@article{cortez2007data,
 title={A data mining approach to predict forest fires using meteorological data},
 author={Cortez, Paulo and Morais, Anibal de Jesus Raimundo},
 year={2007},
 publisher={Associa{\c{c} }{\~a}o Portuguesa para a Intelig{\^e}ncia Artificial (APPIA)}
}