75

 • תיאור:

ממוצע החבטות של 18 שחקני בייסבול בליגת העל באמצעות 45 המחבטים הראשונים של עונת 1970, יחד עם ממוצע החבטות להמשך העונה.

הנתונים שונו מהטבלה בעיתון, כפי ששימשו למחקרי מקרה באמצעות Stan ו- PyMC3, על ידי הוספת עמודות המפרשות במפורש את מספר העטלפים בתחילת העונה, כמו גם עטלפים וחבטות לעונה המלאה .

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 18
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'At-Bats': tf.int32,
  'BattingAverage': tf.float32,
  'FirstName': tf.string,
  'Hits': tf.int32,
  'LastName': tf.string,
  'RemainingAt-Bats': tf.int32,
  'RemainingAverage': tf.float32,
  'SeasonAt-Bats': tf.int32,
  'SeasonAverage': tf.float32,
  'SeasonHits': tf.int32,
})
 • ציטוט:
@article{efron1975data,
 title={Data analysis using Stein's estimator and its generalizations},
 author={Efron, Bradley and Morris, Carl},
 journal={Journal of the American Statistical Association},
 volume={70},
 number={350},
 pages={311--319},
 year={1975},
 publisher={Taylor \& Francis}
}