חשבונית משותפת

 • תיאור:

ערכת נתונים קולית נפוצה של Mozilla

לְפַצֵל דוגמאות

common_voice/he (תצורת ברירת מחדל)

 • תיאור Config: קוד שפה: en

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=17),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/de

 • תיאור Config: קוד שפה: דה

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/fr

 • תיאור Config: קוד שפה: fr

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=19),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/cy

 • תיאור Config: קוד שפה: CY

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

משותף_קול/בר

 • תיאור Config: קוד שפה: br

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

משותף_קול/קורות חיים

 • תיאור Config: קוד שפה: cv

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=0),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/tr

 • תיאור Config: קוד שפה: tr

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/tt

 • תיאור Config: קוד שפה: TT

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=0),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/ky

 • תיאור Config: קוד שפה: KY

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/ga-IE

 • Config תיאור: קוד שפה: GA-IE

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

משותף_קול/קאב

 • תיאור Config: קוד שפה: kab

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

משותף_קול/ca

 • תיאור Config: קוד שפה: CA

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/zh-TW

 • תיאור Config: קוד שפה: zh-TW

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/sl

 • תיאור Config: קוד שפה: SL

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

קול משותף/זה

 • תיאור Config: קוד שפה: זה

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/nl

 • תיאור Config: קוד שפה: NL

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/cnh

 • תיאור Config: קוד שפה: CNH

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice/eo

 • תיאור Config: קוד שפה: eo

 • מאפיינים:

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})