צמחי עלים

מערך זה כולל 4502 תמונות של עלי צמחים בריאים ולא בריאים המחולקים ל -22 קטגוריות לפי מינים ומצב בריאות. התמונות בפורמט JPG ברזולוציה גבוהה.

אין קבצים עם קידומת תווית 0000, לכן קידוד התוויות מועבר באחד (למשל קובץ עם קידומת תווית 0001 מקבל תווית 0 מקודדת).

כתובת האתר של מערך נתונים: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 רשיון: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 4,502
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22),
})

רְאִיָה

 • ציטוט:
@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}