נכס דיגיטלי

 • תיאור :

ASSET הוא מערך נתונים להערכת מערכות פישוט משפטים עם טרנספורמציות כתיבה מחדש מרובות, כמתואר ב"ASSET: מערך נתונים לכוונון והערכה של מודלים של פישוט משפטים עם טרנספורמציות מרובות של שכתוב". הקורפוס מורכב מ-2,000 משפטי אימות ו-359 משפטים מקוריים לבדיקה שכל אחד מהם פשט 10 פעמים על ידי כותבים שונים. הקורפוס מכיל גם שיפוט אנושי של שימור משמעות, שטף ופשטות עבור הפלטים של מספר מערכות פישוט טקסט אוטומטיות.

@inproceedings{alva-manchego-etal-2020-asset,
  title = "{ASSET}: {A} Dataset for Tuning and Evaluation of Sentence Simplification Models with Multiple Rewriting Transformations",
  author = "Alva-Manchego, Fernando and
   Martin, Louis and
   Bordes, Antoine and
   Scarton, Carolina and
   Sagot, Benoit and
   Specia, Lucia",
  booktitle = "Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics",
  month = jul,
  year = "2020",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.424",
  pages = "4668--4679",
}

נכס/פישוט (תצורת ברירת מחדל)

 • תיאור תצורה : קבוצה של משפטים מקוריים מיושרים עם 10 הפשטות אפשריות עבור כל אחד מהם.

 • גודל מערך נתונים : 2.64 MiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 359
'validation' 2,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'original': Text(shape=(), dtype=string),
  'simplifications': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
מְקוֹרִי טֶקסט חוּט
הפשטות רצף (טקסט) (אף אחד,) חוּט

נכס/דירוגים

 • תיאור תצורה : דירוגים אנושיים של פישוט טקסט שהופק אוטומטית.

 • גודל מערך נתונים : 1.44 MiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'full' 4,500
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'aspect': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'original': Text(shape=(), dtype=string),
  'original_sentence_id': int32,
  'rating': int32,
  'simplification': Text(shape=(), dtype=string),
  'worker_id': int32,
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
אספקט ClassLabel int64
מְקוֹרִי טֶקסט חוּט
מזהה_משפט_מקורי מוֹתֵחַ int32
דֵרוּג מוֹתֵחַ int32
פישוט טֶקסט חוּט
עובד_מזהה מוֹתֵחַ int32