אומניגלוט

ערכת נתונים של אומניגלוט ללמידה חד-פעמית. מערך נתונים זה מכיל 1623 תווים שונים בכתב יד מ-50 אלפביתים שונים.

לְפַצֵל דוגמאות
'small1' 2,720
'small2' 3,120
'test' 13,180
'train' 19,280
 • תכונות :
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': tf.int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1623),
})

רְאִיָה

 • ציטוט :
@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}