אמניסט

מערך הנתונים של EMNIST הוא קבוצה של ספרות תווים בכתב יד, שנגזרו ממסד הנתונים המיוחדים של NIST 19 והומרו לפורמט תמונה של 28x28 פיקסלים ולמבנה מערך הנתונים התואמים ישירות למערך הנתונים של MNIST.

@article{cohen_afshar_tapson_schaik_2017,
  title={EMNIST: Extending MNIST to handwritten letters},
  DOI={10.1109/ijcnn.2017.7966217},
  journal={2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)},
  author={Cohen, Gregory and Afshar, Saeed and Tapson, Jonathan and Schaik, Andre Van},
  year={2017}
}

emnist/byclass (תצורת ברירת מחדל)

 • תיאור תצורה : EMNIST ByClass

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 116,323
'train' 697,932
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=62),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) tf.uint8
תווית ClassLabel tf.int64

emnist/bymerge

 • תיאור תצורה : EMNIST ByMerge

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 116,323
'train' 697,932
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) tf.uint8
תווית ClassLabel tf.int64

אמניסטית/מאוזנת

 • תיאור תצורה : EMNIST מאוזן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 18,800
'train' 112,800
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) tf.uint8
תווית ClassLabel tf.int64

אמניסט/מכתבים

 • תיאור תצורה : אותיות EMNIST

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 14,800
'train' 88,800
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=37),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) tf.uint8
תווית ClassLabel tf.int64

emnist/ספרות

 • תיאור תצורה : ספרות EMNIST

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 40,000
'train' 240,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) tf.uint8
תווית ClassLabel tf.int64

אמניסט/מניסט

 • תיאור תצורה : EMNIST MNIST

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 10,000
'train' 60,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) tf.uint8
תווית ClassLabel tf.int64