קמניסט

Kuzushiji-MNIST הוא תחליף נפתח למערך הנתונים של MNIST (28x28 גווני אפור, 70,000 תמונות), המסופק בפורמט MNIST המקורי וכן בפורמט NumPy. מכיוון ש-MNIST מגביל אותנו ל-10 מחלקות, בחרנו דמות אחת שתייצג כל אחת מ-10 השורות של Hiragana בעת יצירת Kuzushiji-MNIST.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 10,000
'train' 60,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) uint8
תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

 • ציטוט :
@online{clanuwat2018deep,
 author    = {Tarin Clanuwat and Mikel Bober-Irizar and Asanobu Kitamoto and Alex Lamb and Kazuaki Yamamoto and David Ha},
 title    = {Deep Learning for Classical Japanese Literature},
 date     = {2018-12-03},
 year     = {2018},
 eprintclass = {cs.CV},
 eprinttype  = {arXiv},
 eprint    = {cs.CV/1812.01718},
}