ספרות בינאריות_אלפא

  • תיאור:

ספרות בינאריות 20x16 של '0' עד '9' והון 'A' עד 'Z'. 39 דוגמאות לכל כיתה.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 1,404
  • מאפיינים:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=36),
})

רְאִיָה

  • ציטוט: