פיקה

 • תיאור :

Physical IQa: Physical Interaction QA, אמת מידה חדשה ל-QA שגרתית עבור חשיבה פיזיקה נאיבית המתמקדת באופן שבו אנו מתקשרים עם חפצים יומיומיים במצבים יומיומיים. מערך נתונים זה מתמקד בהגבלות של אובייקטים, כלומר, אילו פעולות כל אובייקט פיזי נותן (למשל, אפשר להשתמש בנעל כמעצור), ואילו אינטראקציות פיזיות מעניקה קבוצת אובייקטים (למשל, אפשר להניח תפוח על גבי ספר, אבל לא להיפך). מערך הנתונים דורש נימוקים הן לגבי השימוש האב-טיפי של חפצים (למשל, נעליים משמשות להליכה) והן שימוש לא-אב-טיפוס אך סביר באופן מעשי בחפצים (למשל, נעליים יכולות לשמש כמעצור לדלת). מערך הנתונים כולל 20,000 צמדי QA שהם שאלות מרובה-ברירה או אמת/שקר.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 16,113
'validation' 1,838
 • תכונות :
FeaturesDict({
  'goal': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sol1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sol2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • ציטוט :
@inproceedings{Bisk2020,
 author = {Yonatan Bisk and Rowan Zellers and
      Ronan Le Bras and Jianfeng Gao
      and Yejin Choi},
 title = {PIQA: Reasoning about Physical Commonsense in
      Natural Language},
 booktitle = {Thirty-Fourth AAAI Conference on
        Artificial Intelligence},
 year = {2020},
}