קַשׁתִית

  • תיאור:

זהו אולי מאגר הנתונים הידוע ביותר שניתן למצוא בספרות זיהוי התבניות. העיתון של פישר הוא קלאסיקה בתחום ומפנים אותו עד היום. (ראה Duda & Hart, למשל.) מערך הנתונים מכיל 3 מחלקות של 50 מופעים כל אחת, כאשר כל מחלקה מתייחסת לסוג של צמח איריס. מחלקה אחת ניתנת להפרדה לינארית משני האחרים; האחרונים אינם ניתנים להפרדה לינארית זה מזה.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 150
  • מאפיינים:
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
  • ציטוט:
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}