דייוויס

 • תיאור :

מערך הנתונים לפילוח אובייקטי וידאו של DAVIS 2017.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 60
'validation' 30
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'num_frames': int64,
    'video_name': string,
  }),
  'video': Sequence({
    'frames': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'segmentations': Image(shape=(None, None, 1), dtype=uint8),
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
מטא נתונים FeaturesDict
metadata/num_frames מוֹתֵחַ int64
metadata/video_name מוֹתֵחַ חוּט
וִידֵאוֹ סדר פעולות
וידאו/פריימים תמונה (אין, אין, 3) uint8
סרטון/פילוחים תמונה (אין, אין, 1) uint8
@article{DBLP:journals/corr/Pont-TusetPCASG17,
 author  = {Jordi Pont{-}Tuset and
        Federico Perazzi and
        Sergi Caelles and
        Pablo Arbelaez and
        Alexander Sorkine{-}Hornung and
        Luc Van Gool},
 title   = {The 2017 {DAVIS} Challenge on Video Object Segmentation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.00675},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.00675},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.00675},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:55 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/Pont-TusetPCASG17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

davis/480p (תצורת ברירת המחדל)

 • תיאור תצורה : גרסת 480p של מערך הנתונים

 • גודל הורדה : 794.19 MiB

 • גודל ערכת נתונים: 792.26 MiB

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):

דייוויס/רזולוציה מלאה

 • תיאור תצורה : גרסת הרזולוציה המלאה של מערך הנתונים.

 • גודל הורדה : 2.75 GiB

 • גודל מערך נתונים : 2.78 GiB

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):