דייוויס

 • תיאור:

מערך פילוח אובייקט הווידיאו 2017 של DAVIS.

 • דף הבית: https://davischallenge.org/

 • קוד מקור: tfds.video.davis.Davis

 • גרסאות:

  • 1.0.0 : גרסה ראשונית.
  • 2.0.0 : זיהוי למשל שינוי להיות 0, 1, 2, ...
  • 2.1.0 (ברירת המחדל): סדר מזהי למשל תקן.
 • Auto-במטמון ( תיעוד ): אין

 • פיצולים:

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 60
'validation' 30
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'num_frames': tf.int64,
    'video_name': tf.string,
  }),
  'video': Sequence({
    'frames': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'segmentations': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  }),
})
@article{DBLP:journals/corr/Pont-TusetPCASG17,
 author  = {Jordi Pont{-}Tuset and
        Federico Perazzi and
        Sergi Caelles and
        Pablo Arbelaez and
        Alexander Sorkine{-}Hornung and
        Luc Van Gool},
 title   = {The 2017 {DAVIS} Challenge on Video Object Segmentation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.00675},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.00675},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.00675},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:55 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/Pont-TusetPCASG17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

davis/480p (ברירת מחדל)

 • תיאור Config: גרסת 480p של בסיס הנתונים

 • גודל ההורדה: 794.19 MiB

 • מערך נתונים גודל: 792.26 MiB

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):

davis/full_resolution

 • תיאור Config: הגרסה ברזולוציה מלאה של בסיס הנתונים.

 • גודל ההורדה: 2.75 GiB

 • גודל בסיס הנתונים: 2.78 GiB

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):