Wykorzystaj dane z arkusza kalkulacyjnego do trenowania modeli uczenia maszynowego

Możesz trenować, oceniać i wdrażać modele uczenia maszynowego na podstawie danych tabelarycznych za pomocą lasów decyzyjnych TensorFlow (TF-DF). Ten proces jest szybki, ponieważ TF-DF wymaga tylko niewielkiej ilości kodu i trenuje w kilka sekund. Ale jeśli Twoje dane znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym, jaki jest najprostszy sposób wykorzystania danych w arkuszu kalkulacyjnym do trenowania modelu uczenia maszynowego i przewidywania danych?

Proste logo ML

Za pomocą Simple ML for Sheets możesz wykonywać większość prac związanych z ML bezpośrednio w Arkuszach Google. Z prostym ML:

  1. Nie musisz pisać żadnego kodu.
  2. Szkolenie jest uruchamiane lokalnie w Twojej przeglądarce w ciągu kilku sekund.
  3. Możesz eksportować modele generowane przez Simple ML do TensorFlow, Colab lub TF Serving.

Simple ML używa tego samego kodu co lasy decyzyjne TensorFlow do trenowania modeli, więc nie poświęcasz jakości na rzecz łatwości użytkowania.

Zaczynaj

Spójrzmy

Na przykład poniższy rysunek przedstawia arkusz kalkulacyjny zawierający kopię zestawu danych Palmer Penguins . Każdy rząd reprezentuje pingwina. Zauważ, że brakuje niektórych wartości w kolumnie gatunek . Korzystając z dodatku Simple ML do Arkuszy Google, możesz wykorzystać systemy uczące się do przewidywania brakujących wartości.

Prosta ML przewiduje brakujące gatunki "

Pod maską zadanie Przewidywanie braków danych trenuje model na wierszach zawierających wartości w danej kolumnie (w tym przypadku kolumnie gatunków ), a następnie używa tego modelu do przewidywania brakujących wartości. Nie musisz tworzyć ani dostrajać modelu ani konfigurować sposobu wykorzystania funkcji wejściowych przez model — Simple ML obsługuje to wszystko za Ciebie.

Co możesz zrobić z Simple ML?

Po włączeniu dodatku Simple ML w arkuszach Google możesz przewidywać brakujące wartości i identyfikować nieprawidłowe wartości w swoich danych. Simple ML tworzy nowe kolumny w arkuszu kalkulacyjnym, aby zawierały wartości, a także zaufanie do nowych wartości.

Aby wykonać te zadania, Simple ML tworzy model ML w tle i trenuje go na danych w arkuszu kalkulacyjnym. Model jest zapisywany w folderze o nazwie simple_ml_for_sheets w Twoim folderze na Dysku Google.

Możesz również wyszkolić model, wybierając kolumny danych, na których ma zostać wyszkolony model, i opcjonalnie wybierając algorytm szkoleniowy.

Po przeszkoleniu modelu można go używać do wykonywania zadań, w tym do przewidywania wszystkich wartości w określonej kolumnie

Możesz ocenić i zrozumieć model.

Możesz wyeksportować model, aby użyć go w Colab.

Możesz przeglądać szczegóły modelu oraz zmieniać nazwy i usuwać modele tworzone przez Simple ML.

Simple ML chroni Twoje dane

Simple ML zachowuje dane z arkusza kalkulacyjnego. Prosta ML nigdy nie nadpisuje istniejących danych, zamiast tego tworzy nowe kolumny pokazujące przewidywane wartości, jak również prawdopodobieństwo ufności prognozy. W ten sposób nie stracisz danych przez pomyłkę.

Operacje szkoleniowe Simple ML działają bezpośrednio w Twojej przeglądarce, co oznacza, że ​​Twoje dane pozostają w całości w Arkuszu Google. Korzyści obejmują:

  • Prywatność: zbiór danych i modele nie są wysyłane do stron trzecich poza Arkuszami Google (innymi niż Dysk Google).
  • Responsywność: Szkolenie jest natychmiastowe (na małych zestawach danych).
  • Brak limitu: ponieważ używasz swojej maszyny do szkolenia, możesz trenować dowolną liczbę modeli i tak długo, jak chcesz.

Simple ML trenuje modele na danych w arkuszu kalkulacyjnym

Simple ML pozwala wykorzystać moc ML w arkuszach kalkulacyjnych bez martwienia się o szczegóły. Musisz tylko martwić się o ogólny obraz - co zamierzasz zrobić z tymi przewidywaniami?

Jednak programistom, którzy wiedzą więcej na temat tworzenia i używania modeli ML, Simple ML zapewnia dostęp do modeli. Na przykład można ręcznie trenować, oceniać, stosować lub analizować model, a także wybrać algorytm uczący podczas tworzenia nowego modelu.

Kiedy używasz Simple ML do wykonywania zadań, takich jak przewidywanie brakujących wartości, generuje on model ML i zapisuje go na Twoim Dysku Google w folderze o nazwie simple_ml_for_sheets . Następnie możesz użyć tego modelu do przewidywania i analizowania innych danych. Na przykład możesz przesłać zapisany model do colabu, aby napisać i uruchomić kod, który go używa.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Simple ML for Sheets

Aby rozpocząć, zapoznaj się z wprowadzającym samouczkiem dotyczącym uczenia maszynowego dla Arkuszy .

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z Simple ML, zapoznaj się z dokumentacją Simple ML for Sheets .