Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Kafes tabanlı modellerle esnek, kontrollü ve yorumlanabilir makine öğrenimi

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_lattice as tfl

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(
  tfl.layers.ParallelCombination([
    # Monotonic piece-wise linear calibration with bounded output
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      input_keypoints=np.linspace(1., 5., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=1.0),
    # Diminishing returns
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      convexity='concave',
      input_keypoints=np.linspace(0., 200., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=2.0),
    # Partially monotonic categorical calibration: calib(0) <= calib(1)
    tfl.layers.CategoricalCalibration(
      num_buckets=4,
      output_min=0.0,
      output_max=1.0,
      monotonicities=[(0, 1)]),
  ]))
model.add(
  tfl.layers.Lattice(
    lattice_sizes=[2, 3, 2],
    monotonicities=['increasing', 'increasing', 'increasing'],
    # Trust: model is more responsive to input 0 if input 1 increases
    edgeworth_trusts=(0, 1, 'positive')))
model.compile(...)

TensorFlow Lattice, kısıtlı ve yorumlanabilir kafes tabanlı modeller uygulayan bir kütüphanedir. Kütüphane, alan bilgisini sağduyu veya politika odaklı şekil kısıtlamaları aracılığıyla öğrenme sürecine enjekte etmenize olanak tanır. Bu, monotonluk, dışbükeylik ve özelliklerin nasıl etkileşim kurduğu gibi kısıtlamaları karşılayabilen bir Keras katmanları koleksiyonu kullanılarak yapılır. Kitaplık ayrıca kurulumu kolay modeller ve hazır tahmin ediciler sağlar .

TF Lattice ile, eğitim veri seti tarafından kapsanmayan girdi alanı bölümlerine daha iyi bir şekilde ulaşmak için alan bilgisini kullanabilirsiniz. Bu, sunum dağıtımının eğitim dağıtımından farklı olduğu durumlarda beklenmeyen model davranışını önlemeye yardımcı olur.