Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

Zmniejsz rozmiar binarny TensorFlow Lite

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przegląd

Podczas wdrażania modeli aplikacji do uczenia maszynowego na urządzeniu (ODML) należy pamiętać o ograniczonej ilości pamięci dostępnej na urządzeniach przenośnych. Rozmiary binarne modelu są ściśle skorelowane z liczbą operacji użytych w modelu. TensorFlow Lite umożliwia zmniejszenie rozmiarów binarnych modeli za pomocą kompilacji selektywnych. Kompilacje selektywne pomijają nieużywane operacje w zestawie modeli i tworzą kompaktową bibliotekę zawierającą tylko środowisko wykonawcze i jądra operacyjne wymagane do uruchomienia modelu na urządzeniu mobilnym.

Kompilacja selektywna dotyczy następujących trzech bibliotek operacyjnych.

 1. Wbudowana biblioteka operacji TensorFlow Lite
 2. Niestandardowe operacje TensorFlow Lite
 3. Wybierz bibliotekę operacji TensorFlow

Poniższa tabela przedstawia wpływ kompilacji selektywnych w niektórych typowych przypadkach użycia:

Nazwa modelu Domena Architektura docelowa Rozmiary plików AAR
Mobilenet_1.0_224 (liczba zmiennoprzecinkowa) Klasyfikacja obrazu armeabi-v7a tensorflow-lite.aar (296.635 bajtów)
ramię 64-v8a tensorflow-lite.aar (382 892 bajtów)
PRZYPRAWA Ekstrakcja wysokości dźwięku armeabi-v7a tensorflow-lite.aar (375 813 bajtów)
tensorflow-lite-select-tf-ops.aar (1 676 380 bajtów)
ramię 64-v8a tensorflow-lite.aar (421.826 bajtów)
tensorflow-lite-select-tf-ops.aar (2 298 630 bajtów)
i3d-kinetyka-400 Klasyfikacja wideo armeabi-v7a tensorflow-lite.aar (240,085 bajtów)
tensorflow-lite-select-tf-ops.aar (1 708 597 bajtów)
ramię 64-v8a tensorflow-lite.aar (273 713 bajtów)
tensorflow-lite-select-tf-ops.aar (2 339 697 bajtów)

Selektywnie buduj TensorFlow Lite z Bazel

W tej sekcji założono, że pobrałeś kody źródłowe TensorFlow i skonfigurowałeś lokalne środowisko programistyczne w Bazel.

Twórz pliki AAR dla projektu Android

Możesz tworzyć niestandardowe pliki AAR TensorFlow Lite, podając ścieżki plików modeli w następujący sposób.

sh tensorflow/lite/tools/build_aar.sh \
 --input_models=/a/b/model_one.tflite,/c/d/model_two.tflite \
 --target_archs=x86,x86_64,arm64-v8a,armeabi-v7a

Powyższe polecenie wygeneruje plik AAR bazel-bin/tmp/tensorflow-lite.aar dla wbudowanych i niestandardowych operacji TensorFlow Lite; i opcjonalnie generuje plik bazel-bin/tmp/tensorflow-lite-select-tf-ops.aar , jeśli modele zawierają Select TensorFlow ops. Zauważ, że to buduje "gruby" AAR z kilkoma różnymi architekturami; jeśli nie potrzebujesz ich wszystkich, użyj podzbioru odpowiedniego dla środowiska wdrażania.

Twórz z niestandardowymi operacjami

Jeśli stworzyłeś modele Tensorflow Lite z niestandardowymi operacjami, możesz je zbudować, dodając następujące flagi do polecenia build:

sh tensorflow/lite/tools/build_aar.sh \
 --input_models=/a/b/model_one.tflite,/c/d/model_two.tflite \
 --target_archs=x86,x86_64,arm64-v8a,armeabi-v7a \
 --tflite_custom_ops_srcs=/e/f/file1.cc,/g/h/file2.h \
 --tflite_custom_ops_deps=dep1,dep2

Flaga tflite_custom_ops_srcs zawiera pliki źródłowe niestandardowych operacji, a flaga tflite_custom_ops_deps zawiera zależności do tworzenia tych plików źródłowych. Zauważ, że te zależności muszą istnieć w repozytorium TensorFlow.

Zaawansowane zastosowania: niestandardowe zasady Bazel

Jeśli Twój projekt korzysta z Bazela i chcesz zdefiniować niestandardowe zależności TFLite dla danego zestawu modeli, możesz zdefiniować następujące reguły w repozytorium projektu:

Tylko dla modeli z wbudowanymi operacjami:

load(
  "@org_tensorflow//tensorflow/lite:build_def.bzl",
  "tflite_custom_android_library",
  "tflite_custom_c_library",
  "tflite_custom_cc_library",
)

# A selectively built TFLite Android library.
tflite_custom_android_library(
  name = "selectively_built_android_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

# A selectively built TFLite C library.
tflite_custom_c_library(
  name = "selectively_built_c_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

# A selectively built TFLite C++ library.
tflite_custom_cc_library(
  name = "selectively_built_cc_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

Dla modeli z opcją Select TF :

load(
  "@org_tensorflow//tensorflow/lite/delegates/flex:build_def.bzl",
  "tflite_flex_android_library",
  "tflite_flex_cc_library",
)

# A Select TF ops enabled selectively built TFLite Android library.
tflite_flex_android_library(
  name = "selective_built_tflite_flex_android_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

# A Select TF ops enabled selectively built TFLite C++ library.
tflite_flex_cc_library(
  name = "selective_built_tflite_flex_cc_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

Zaawansowane zastosowania: Twórz niestandardowe biblioteki współdzielone C/C++

Jeśli chcesz zbudować własne niestandardowe obiekty współdzielone TFLite C/C++ dla podanych modeli, możesz wykonać następujące kroki:

Utwórz tymczasowy plik BUILD, uruchamiając następujące polecenie w katalogu głównym kodu źródłowego TensorFlow:

mkdir -p tmp && touch tmp/BUILD

Budowanie niestandardowych obiektów współdzielonych w C

Jeśli chcesz zbudować niestandardowy obiekt współdzielony TFLite C, dodaj następujące elementy do pliku tmp/BUILD :

load(
  "//tensorflow/lite:build_def.bzl",
  "tflite_custom_c_library",
  "tflite_cc_shared_object",
)

tflite_custom_c_library(
  name = "selectively_built_c_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

# Generates a platform-specific shared library containing the TensorFlow Lite C
# API implementation as define in `c_api.h`. The exact output library name
# is platform dependent:
#  - Linux/Android: `libtensorflowlite_c.so`
#  - Mac: `libtensorflowlite_c.dylib`
#  - Windows: `tensorflowlite_c.dll`
tflite_cc_shared_object(
  name = "tensorflowlite_c",
  linkopts = select({
    "//tensorflow:ios": [
      "-Wl,-exported_symbols_list,$(location //tensorflow/lite/c:exported_symbols.lds)",
    ],
    "//tensorflow:macos": [
      "-Wl,-exported_symbols_list,$(location //tensorflow/lite/c:exported_symbols.lds)",
    ],
    "//tensorflow:windows": [],
    "//conditions:default": [
      "-z defs",
      "-Wl,--version-script,$(location //tensorflow/lite/c:version_script.lds)",
    ],
  }),
  per_os_targets = True,
  deps = [
    ":selectively_built_c_lib",
    "//tensorflow/lite/c:exported_symbols.lds",
    "//tensorflow/lite/c:version_script.lds",
  ],
)

Nowo dodany cel można zbudować w następujący sposób:

bazel build -c opt --cxxopt=--std=c++17 \
 //tmp:tensorflowlite_c

oraz dla Androida (zamień android_arm na android_arm64 dla 64-bitowego):

bazel build -c opt --cxxopt=--std=c++17 --config=android_arm \
 //tmp:tensorflowlite_c

Budowanie własnych obiektów współdzielonych w C++

Jeśli chcesz zbudować niestandardowy obiekt współdzielony TFLite C++, dodaj następujące elementy do pliku tmp/BUILD :

load(
  "//tensorflow/lite:build_def.bzl",
  "tflite_custom_cc_library",
  "tflite_cc_shared_object",
)

tflite_custom_cc_library(
  name = "selectively_built_cc_lib",
  models = [
    ":model_one.tflite",
    ":model_two.tflite",
  ],
)

# Shared lib target for convenience, pulls in the core runtime and builtin ops.
# Note: This target is not yet finalized, and the exact set of exported (C/C++)
# APIs is subject to change. The output library name is platform dependent:
#  - Linux/Android: `libtensorflowlite.so`
#  - Mac: `libtensorflowlite.dylib`
#  - Windows: `tensorflowlite.dll`
tflite_cc_shared_object(
  name = "tensorflowlite",
  # Until we have more granular symbol export for the C++ API on Windows,
  # export all symbols.
  features = ["windows_export_all_symbols"],
  linkopts = select({
    "//tensorflow:macos": [
      "-Wl,-exported_symbols_list,$(location //tensorflow/lite:tflite_exported_symbols.lds)",
    ],
    "//tensorflow:windows": [],
    "//conditions:default": [
      "-Wl,-z,defs",
      "-Wl,--version-script,$(location //tensorflow/lite:tflite_version_script.lds)",
    ],
  }),
  per_os_targets = True,
  deps = [
    ":selectively_built_cc_lib",
    "//tensorflow/lite:tflite_exported_symbols.lds",
    "//tensorflow/lite:tflite_version_script.lds",
  ],
)

Nowo dodany cel można zbudować w następujący sposób:

bazel build -c opt --cxxopt=--std=c++17 \
 //tmp:tensorflowlite

oraz dla Androida (zamień android_arm na android_arm64 dla 64-bitowego):

bazel build -c opt --cxxopt=--std=c++17 --config=android_arm \
 //tmp:tensorflowlite

W przypadku modeli z opcjami Select TF musisz również zbudować następującą bibliotekę współdzieloną:

load(
  "@org_tensorflow//tensorflow/lite/delegates/flex:build_def.bzl",
  "tflite_flex_shared_library"
)

# Shared lib target for convenience, pulls in the standard set of TensorFlow
# ops and kernels. The output library name is platform dependent:
#  - Linux/Android: `libtensorflowlite_flex.so`
#  - Mac: `libtensorflowlite_flex.dylib`
#  - Windows: `libtensorflowlite_flex.dll`
tflite_flex_shared_library(
 name = "tensorflowlite_flex",
 models = [
   ":model_one.tflite",
   ":model_two.tflite",
 ],
)

Nowo dodany cel można zbudować w następujący sposób:

bazel build -c opt --cxxopt='--std=c++17' \
   --config=monolithic \
   --host_crosstool_top=@bazel_tools//tools/cpp:toolchain \
   //tmp:tensorflowlite_flex

oraz dla Androida (zamień android_arm na android_arm64 dla 64-bitowego):

bazel build -c opt --cxxopt='--std=c++17' \
   --config=android_arm \
   --config=monolithic \
   --host_crosstool_top=@bazel_tools//tools/cpp:toolchain \
   //tmp:tensorflowlite_flex

Selektywne budowanie TensorFlow Lite za pomocą Dockera

W tej sekcji założono, że zainstalowałeś Docker na swoim lokalnym komputerze i pobrałeś plik Dockerfile TensorFlow Lite tutaj .

Po pobraniu powyższego pliku Dockerfile możesz zbudować obraz dockera, uruchamiając:

docker build . -t tflite-builder -f tflite-android.Dockerfile

Twórz pliki AAR dla projektu Android

Pobierz skrypt do budowania za pomocą Dockera, uruchamiając:

curl -o build_aar_with_docker.sh \
 https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tensorflow/master/tensorflow/lite/tools/build_aar_with_docker.sh &&
chmod +x build_aar_with_docker.sh

Następnie możesz zbudować niestandardowy TensorFlow Lite AAR, podając ścieżki plików modeli w następujący sposób.

sh build_aar_with_docker.sh \
 --input_models=/a/b/model_one.tflite,/c/d/model_two.tflite \
 --target_archs=x86,x86_64,arm64-v8a,armeabi-v7a \
 --checkpoint=master \
 [--cache_dir=<path to cache directory>]

Flaga checkpoint to zatwierdzenie, gałąź lub tag repozytorium TensorFlow, które chcesz pobrać przed zbudowaniem bibliotek; domyślnie jest to najnowsza gałąź wydania. Powyższe polecenie wygeneruje plik AAR tensorflow-lite.aar dla wbudowanych i niestandardowych operacji TensorFlow Lite oraz opcjonalnie plik AAR tensorflow-lite-select-tf-ops.aar dla opcji Select TensorFlow w bieżącym katalogu.

--cache_dir określa katalog pamięci podręcznej. Jeśli nie zostanie podany, skrypt utworzy katalog o nazwie bazel-build-cache w bieżącym katalogu roboczym do buforowania.

Dodaj pliki AAR do projektu

Dodaj pliki AAR bezpośrednio importując AAR do swojego projektu lub publikując niestandardowe AAR w lokalnym repozytorium Maven . Pamiętaj, że musisz również dodać pliki AAR dla tensorflow-lite-select-tf-ops.aar , jeśli je wygenerujesz.

Selektywna kompilacja na iOS

Zapoznaj się z sekcją Budowanie lokalne, aby skonfigurować środowisko kompilacji i skonfigurować obszar roboczy TensorFlow, a następnie postępuj zgodnie z przewodnikiem , aby użyć skryptu selektywnej kompilacji dla systemu iOS.