Sự kiện ảo | Ngày 9 tháng 11 năm 2021

Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi tại Ngày cộng đồng ML!

Nếu bạn bỏ lỡ sự kiện này, xem phiên của chúng tôi playlist hoặc theo yêu cầu dưới đây.

Theo dõi các bản tin và làm theo @tensorflow trên Twitter cho các bản cập nhật mới nhất!

Hội nghị cộng tác viên TensorFlow

Những người đóng góp cho TensorFlow, bao gồm các thành viên SIG, các nhà tổ chức TFUG và ML GDEs, có thể tham gia thảo luận nhóm với chúng tôi để gặp gỡ những người đóng góp đồng nghiệp và ghi nhận những đóng góp xuất sắc tại Giải thưởng Cộng tác viên TensorFlow đầu tiên.