Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Makine öğrenimi modellerini optimize edin

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_optimization as tfmot

model = tf.keras.Sequential([...])

pruning_schedule = tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(
           initial_sparsity=0.0, final_sparsity=0.5,
           begin_step=2000, end_step=4000)

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(
  model, pruning_schedule=pruning_schedule)
...

model_for_pruning.fit(...)
TensorFlow Model Optimizasyon Araç Seti , dağıtım ve yürütme için ML modellerini optimize etmeye yarayan bir araç paketidir. Birçok kullanım arasında, araç seti aşağıdakiler için kullanılan teknikleri destekler:
 • Bulut ve uç cihazlar (ör. Mobil, IoT) için gecikme süresini ve çıkarım maliyetini azaltın.
 • Modelleri işlem, bellek, güç tüketimi, ağ kullanımı ve model depolama alanı kısıtlamaları bulunan uç cihazlara dağıtın.
 • Mevcut donanım veya yeni özel amaçlı hızlandırıcılarda çalıştırmayı etkinleştirin ve optimize edin.

Görevinize bağlı olarak model ve optimizasyon aracını seçin: