Zainstaluj uczenie strukturalne neuronowe

Istnieje kilka sposobów skonfigurowania środowiska do korzystania z uczenia strukturalnego neuronowego (NSL) w TensorFlow:

 • Najprostszy sposób nauki NSL i korzystania z niego nie wymaga instalacji: uruchom samouczki NSL bezpośrednio w przeglądarce za pomocą Google Colaboratory .
 • Aby używać NSL na komputerze lokalnym, zainstaluj pakiet NSL za pomocą menedżera pakietów pip w Pythonie.
 • Jeśli masz unikalną konfigurację komputera, zbuduj NSL ze źródła.

Zainstaluj uczenie strukturalne neuronowe za pomocą pip

1. Zainstaluj środowisko programistyczne Python.

W Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

W systemie macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. Utwórz środowisko wirtualne.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. Zainstaluj TensorFlow

Obsługa procesora:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

Obsługa GPU:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4. Zainstaluj pakiet pip Neural Structured Learning.

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (Opcjonalnie) Przetestuj uczenie się o strukturze neuronowej.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

Zbuduj pakiet pip do uczenia strukturalnego neuronowego

1. Zainstaluj środowisko programistyczne Python.

W Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

W systemie macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. Zainstaluj Bazela.

Zainstaluj Bazel , narzędzie do kompilacji używane do kompilowania uczenia się o strukturze neuronowej.

3. Sklonuj repozytorium uczenia strukturalnego neuronowego.

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4. Utwórz środowisko wirtualne.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. Zainstaluj Tensorflow

Należy pamiętać, że NSL wymaga wersji TensorFlow 1.15 lub nowszej. NSL obsługuje również TensorFlow 2.0.

Obsługa procesora:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

Obsługa GPU:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. Zainstaluj zależności uczenia się o strukturze neuronowej.

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. (Opcjonalnie) Test jednostkowy Uczenie się o strukturze neuronowej.

bazel test //neural_structured_learning/...

8. Zbuduj pakiet pip.

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. Zainstaluj pakiet pip.

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10. Przetestuj uczenie się o strukturze neuronowej.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"