Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

TensorFlow Quantum, hibrit kuantum-klasik makine öğrenimi için bir kütüphanedir.

# A hybrid quantum-classical model.
model = tf.keras.Sequential([
  # Quantum circuit data comes in inside of tensors.
  tf.keras.Input(shape=(), dtype=tf.dtypes.string),

  # Parametrized Quantum Circuit (PQC) provides output
  # data from the input circuits run on a quantum computer.
  tfq.layers.PQC(my_circuit, [cirq.Z(q1), cirq.X(q0)]),

  # Output data from quantum computer passed through model.
  tf.keras.layers.Dense(50)
])

TensorFlow Quantum (TFQ), hibrit kuantum-klasik ML modellerinin hızlı prototiplenmesi için bir kuantum makine öğrenme kütüphanesidir. Kuantum algoritmaları ve uygulamalarıyla ilgili araştırmalar, tümü TensorFlow içinden Google'ın kuantum hesaplama çerçevelerinden yararlanabilir.

TensorFlow Quantum, kuantum verilerine ve hibrit kuantum-klasik modellerin oluşturulmasına odaklanır. Bu dizayn algoritmaları ve mantık işlem kuantum entegre Cirq ve yüksek performanslı kuantum devre simülatörleri ile birlikte TensorFlow API, mevcut uyumlu kuantum bilgisayar ilkelleri içerir. Daha fazla bilgiyi TensorFlow Quantum teknik incelemesinde bulabilirsiniz .

Genel bakışla başlayın, ardından not defteri eğiticilerini çalıştırın.