Orkiestrowanie potoków TFX

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przepływ powietrza Apache

Apache Airflow to platforma programowo autor, harmonogram i monitorowania przepływów pracy. TFX wykorzystuje Airflow do tworzenia przepływów pracy jako ukierunkowanych acyklicznych wykresów (DAG) zadań. Harmonogram przepływu powietrza wykonuje zadania na tablicy pracowników, przestrzegając określonych zależności. Bogate narzędzia wiersza poleceń sprawiają, że wykonywanie złożonych operacji na DAGs jest bardzo proste. Bogaty interfejs użytkownika ułatwia wizualizację potoków działających w środowisku produkcyjnym, monitorowanie postępów i rozwiązywanie problemów w razie potrzeby. Gdy przepływy pracy są zdefiniowane jako kod, stają się bardziej łatwe w utrzymaniu, wersjonowalne, testowalne i współpracujące.

Zobacz Apache Przepływ powietrza Szczegółowe informacje na temat instalowania i korzystania Apache przepływ powietrza.