Değerlendirici TFX İşlem Hattı Bileşeni

Evaluator TFX işlem hattı bileşeni, modelinizin verilerinizin alt kümelerinde nasıl performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olmak için modellerinizin eğitim sonuçları üzerinde derinlemesine analizler gerçekleştirir. Değerlendirici ayrıca dışa aktarılan modellerinizi doğrulamanıza yardımcı olarak üretime aktarılacak "yeterince iyi" olduklarından emin olmanızı sağlar.

Doğrulama etkinleştirildiğinde, Değerlendirici, temele göre "yeterince iyi" olup olmadıklarını belirlemek için yeni modelleri bir temelle (şu anda hizmet veren model gibi) karşılaştırır. Bunu, her iki modeli de bir değerlendirme veri kümesinde değerlendirerek ve performanslarını metrikler (örn. AUC, kayıp) üzerinde hesaplayarak yapar. Yeni modelin ölçütleri, temel modele göre geliştirici tarafından belirlenen kriterleri karşılıyorsa (örneğin, EAA daha düşük değilse), model "kutsanmış"tır (iyi olarak işaretlenmiştir), İticiye modeli üretime aktarmanın uygun olduğunu belirtir.

Değerlendirici ve TensorFlow Model Analizi

Evaluator, ölçeklenebilir işleme için Apache Beam kullanan analizi gerçekleştirmek için TensorFlow Model Analysis kitaplığından yararlanır.

Değerlendirici Bileşenini Kullanma

Bir Evaluator boru hattı bileşeninin devreye alınması genellikle çok kolaydır ve işin çoğu Evaluator TFX bileşeni tarafından yapıldığından çok az özelleştirme gerektirir.

Değerlendiriciyi ayarlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

Doğrulama dahil edilecekse, aşağıdaki ek bilgilere ihtiyaç vardır:

Etkinleştirildiğinde, tanımlanan tüm metriklere ve dilimlere karşı doğrulama gerçekleştirilecektir.

Tipik kod şöyle görünür:

import tensorflow_model_analysis as tfma
...

# For TFMA evaluation

eval_config = tfma.EvalConfig(
  model_specs=[
    # This assumes a serving model with signature 'serving_default'. If
    # using estimator based EvalSavedModel, add signature_name='eval' and
    # remove the label_key. Note, if using a TFLite model, then you must set
    # model_type='tf_lite'.
    tfma.ModelSpec(label_key='<label_key>')
  ],
  metrics_specs=[
    tfma.MetricsSpec(
      # The metrics added here are in addition to those saved with the
      # model (assuming either a keras model or EvalSavedModel is used).
      # Any metrics added into the saved model (for example using
      # model.compile(..., metrics=[...]), etc) will be computed
      # automatically.
      metrics=[
        tfma.MetricConfig(class_name='ExampleCount'),
        tfma.MetricConfig(
          class_name='BinaryAccuracy',
          threshold=tfma.MetricThreshold(
            value_threshold=tfma.GenericValueThreshold(
              lower_bound={'value': 0.5}),
            change_threshold=tfma.GenericChangeThreshold(
              direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER,
              absolute={'value': -1e-10})))
      ]
    )
  ],
  slicing_specs=[
    # An empty slice spec means the overall slice, i.e. the whole dataset.
    tfma.SlicingSpec(),
    # Data can be sliced along a feature column. In this case, data is
    # sliced along feature column trip_start_hour.
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['trip_start_hour'])
  ])

# The following component is experimental and may change in the future. This is
# required to specify the latest blessed model will be used as the baseline.
model_resolver = Resolver(
   strategy_class=dsl.experimental.LatestBlessedModelStrategy,
   model=Channel(type=Model),
   model_blessing=Channel(type=ModelBlessing)
).with_id('latest_blessed_model_resolver')

model_analyzer = Evaluator(
   examples=examples_gen.outputs['examples'],
   model=trainer.outputs['model'],
   baseline_model=model_resolver.outputs['model'],
   # Change threshold will be ignored if there is no baseline (first run).
   eval_config=eval_config)

Değerlendirici, TFMA kullanılarak yüklenebilen bir EvalResult (ve doğrulama kullanılmışsa isteğe bağlı olarak bir ValidationResult ) üretir. Aşağıda, sonuçların bir Jupyter not defterine nasıl yükleneceğinin bir örneği verilmiştir:

import tensorflow_model_analysis as tfma

output_path = evaluator.outputs['evaluation'].get()[0].uri

# Load the evaluation results.
eval_result = tfma.load_eval_result(output_path)

# Visualize the metrics and plots using tfma.view.render_slicing_metrics,
# tfma.view.render_plot, etc.
tfma.view.render_slicing_metrics(tfma_result)
...

# Load the validation results
validation_result = tfma.load_validation_result(output_path)
if not validation_result.validation_ok:
 ...

Değerlendirici API referansında daha fazla ayrıntı mevcuttur.