Komponent potoku InfraValidator TFX

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

InfraValidator to komponent TFX, który jest używany jako warstwa wczesnego ostrzegania przed wprowadzeniem modelu do produkcji. Nazwa walidator „infra” wzięła się stąd, że waliduje model w rzeczywistym modelu służącym „infrastrukturze”. Jeśli Oceniający jest zagwarantowanie skuteczności modelu, InfraValidator jest zagwarantowanie model jest mechanicznie porządku i zapobiega złe modele z pchanych.

Jak to działa?

InfraValidator pobiera model, uruchamia serwer modelu w piaskownicy z modelem i sprawdza, czy można go pomyślnie załadować i opcjonalnie przeszukać. Wynik walidacji infra zostaną wygenerowane w blessing produkcji w taki sam sposób jak Oceniający robi.

InfraValidator skupia się na zgodności między modelem binarnym serwera (np TensorFlow Serving ) oraz model wdrażania. Pomimo nazwy „infra” walidator, to odpowiedzialność użytkownika, aby skonfigurować środowisko poprawnie i infra Validator tylko współdziała z serwerem modelu w środowisku użytkownika skonfigurowany tak, aby sprawdzić, czy działa poprawnie. Prawidłowe skonfigurowanie tego środowiska zapewni, że przejście lub niepowodzenie walidacji w infra będzie wskazywać, czy model będzie serwowalny w środowisku produkcyjnym. Oznacza to, ale nie ogranicza się do następujących:

 1. InfraValidator używa tego samego modelu serwera binarnego, który będzie używany w środowisku produkcyjnym. Jest to minimalny poziom, do którego musi dojść do konwergencji środowiska infra-walidacji.
 2. InfraValidator wykorzystuje te same zasoby (np. ilość alokacji i typ procesora, pamięci i akceleratorów), jakie będą używane w środowisku produkcyjnym.
 3. InfraValidator korzysta z tej samej konfiguracji serwera modelowego, która będzie używana w środowisku produkcyjnym.

W zależności od sytuacji użytkownicy mogą wybrać, w jakim stopniu InfraValidator powinien być identyczny ze środowiskiem produkcyjnym. Z technicznego punktu widzenia model można bez problemu poddać walidacji infra w lokalnym środowisku Docker, a następnie obsłużyć w zupełnie innym środowisku (np. klastrze Kubernetes). Jednak InfraValidator nie sprawdził tej rozbieżności.

Tryb pracy

W zależności od konfiguracji, infra-walidacja odbywa się w jednym z następujących trybów:

 • LOAD_ONLY mode: sprawdzenie, czy model został pomyślnie załadowany do infrastruktury służącej czy nie. LUB
 • LOAD_AND_QUERY mode: LOAD_ONLY tryb Plus wysyłając kilka przykładowych żądań, by sprawdzić, czy model jest w stanie obsłużyć wnioski. InfraValidator nie dba o to, czy prognoza była poprawna, czy nie. Liczy się tylko to, czy żądanie zakończyło się powodzeniem, czy nie.

Jak z niego korzystać?

Zwykle InfraValidator jest definiowany obok komponentu oceniającego, a jego dane wyjściowe są przekazywane do Pushera. Jeśli InfraValidator ulegnie awarii, model nie zostanie wypchnięty.

evaluator = Evaluator(
  model=trainer.outputs['model'],
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  baseline_model=model_resolver.outputs['model'],
  eval_config=tfx.proto.EvalConfig(...)
)

infra_validator = InfraValidator(
  model=trainer.outputs['model'],
  serving_spec=tfx.proto.ServingSpec(...)
)

pusher = Pusher(
  model=trainer.outputs['model'],
  model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
  infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
  push_destination=tfx.proto.PushDestination(...)
)

Konfigurowanie składnika InfraValidator.

Istnieją trzy rodzaje protos do skonfigurowania InfraValidatora.

ServingSpec

ServingSpec jest najistotniejszym konfiguracja InfraValidator. Określa:

 • jaki typ modelu serwera do uruchomienia
 • gdzie go uruchomić

Obsługujemy typy serwerów modelowych (zwanych binarnymi obsługującymi)

Obecnie obsługiwane są następujące platformy obsługujące:

 • Lokalny Docker (Docker należy zainstalować wcześniej)
 • Kubernetes (ograniczona obsługa tylko KubeflowDagRunner)

Wybór do serwowania binarny i obsługujących platformę są określając oneof bloku ServingSpec . Na przykład, aby użyć TensorFlow Serving bieg binarny na klastrze Kubernetes, tensorflow_serving i kubernetes pole powinno być ustawione.

infra_validator=InfraValidator(
  model=trainer.outputs['model'],
  serving_spec=tfx.proto.ServingSpec(
    tensorflow_serving=tfx.proto.TensorFlowServing(
      tags=['latest']
    ),
    kubernetes=tfx.proto.KubernetesConfig()
  )
)

Do dalszego skonfigurowania ServingSpec , proszę zapoznać się z definicją Protobuf .

ValidationSpec

Opcjonalna konfiguracja umożliwiająca dostosowanie kryteriów walidacji w podczerwieni lub przepływu pracy.

infra_validator=InfraValidator(
  model=trainer.outputs['model'],
  serving_spec=tfx.proto.ServingSpec(...),
  validation_spec=tfx.proto.ValidationSpec(
    # How much time to wait for model to load before automatically making
    # validation fail.
    max_loading_time_seconds=60,
    # How many times to retry if infra validation fails.
    num_tries=3
  )
)

Wszystkie pola ValidationSpec mają dźwiękową wartość domyślną. Zobacz więcej szczegółów z definicji Protobuf .

RequestSpec

Opcjonalna konfiguracja w celu określenia sposobu budowania żądań przykładowych podczas uruchamiania walidacji infra w LOAD_AND_QUERY trybie. W celu wykorzystania LOAD_AND_QUERY trybie jest wymagane określenie zarówno request_spec właściwości wykonanie, jak również examples kanał wejściowy w definicji składnika.

infra_validator = InfraValidator(
  model=trainer.outputs['model'],
  # This is the source for the data that will be used to build a request.
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  serving_spec=tfx.proto.ServingSpec(
    # Depending on what kind of model server you're using, RequestSpec
    # should specify the compatible one.
    tensorflow_serving=tfx.proto.TensorFlowServing(tags=['latest']),
    local_docker=tfx.proto.LocalDockerConfig(),
  ),
  request_spec=tfx.proto.RequestSpec(
    # InfraValidator will look at how "classification" signature is defined
    # in the model, and automatically convert some samples from `examples`
    # artifact to prediction RPC requests.
    tensorflow_serving=tfx.proto.TensorFlowServingRequestSpec(
      signature_names=['classification']
    ),
    num_examples=10 # How many requests to make.
  )
)

Tworzenie SavedModel z rozgrzewką

(od wersji 0.30.0)

Od modelu InfraValidator sprawdza z prawdziwych wniosków, można go łatwo ponownie wykorzystać te żądania walidacji jak prośby Warmup o SavedModel. InfraValidator zapewnia opcję ( RequestSpec.make_warmup ) wyeksportować SavedModel z rozgrzewki.

infra_validator = InfraValidator(
  ...,
  request_spec=tfx.proto.RequestSpec(..., make_warmup=True)
)

Następnie wyjście InfraBlessing artefakt będzie zawierać SavedModel z rozgrzewki, a także może być popychany przez Pusher , podobnie jak Model artefaktu.

Ograniczenia

Obecny InfraValidator nie jest jeszcze kompletny i ma pewne ograniczenia.

 • Tylko TensorFlow SavedModel Format model może zostać zatwierdzone.
 • Uruchamiając TFX na Kubernetes rurociąg powinien być wykonywany przez KubeflowDagRunner wewnątrz Kubeflow rurociągów. Serwer modelowy zostanie uruchomiony w tym samym klastrze Kubernetes i przestrzeni nazw, z której korzysta Kubeflow.
 • InfraValidator koncentruje się przede wszystkim na wdrożeniach do TensorFlow Serving , a jednocześnie użyteczny jest mniej dokładne dla wdrożeń do TensorFlow Lite i TensorFlow.js lub innych ram wnioskowania.
 • Istnieje ograniczone wsparcie na LOAD_AND_QUERY trybie do przewidzenia podpis metody (co jest jedynym sposobem eksportowalne w TensorFlow 2). InfraValidator wymaga podpisu Przewidywanie spożywać zserializowaną tf.Example jako jedynego wejścia.

  @tf.function
  def parse_and_run(serialized_example):
   features = tf.io.parse_example(serialized_example, FEATURES)
   return model(features)
  
  model.save('path/to/save', signatures={
   # This exports "Predict" method signature under name "serving_default".
   'serving_default': parse_and_run.get_concrete_function(
     tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.string, name='examples'))
  })
  
  • Sprawdź się przykładem Penguin przykładowy kod, aby zobaczyć, jak podpis ten współdziała z innymi składnikami w TFX.