Orkiestrowanie rurociągów TFX

Rurociągi Kubeflow

Kubeflow to platforma uczenia maszynowego o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia proste, przenośne i skalowalne wdrażanie przepływów pracy uczenia maszynowego (ML) w Kubernetes. Kubeflow Pipelines jest częścią platformy Kubeflow, która umożliwia komponowanie i wykonywanie powtarzalnych przepływów pracy w Kubeflow, zintegrowanych z doświadczeniami opartymi na eksperymentach i notatnikach. Usługi Kubeflow Pipelines w Kubernetes obejmują hostowany magazyn metadanych, silnik orkiestracji oparty na kontenerach, serwer notatników i interfejs użytkownika, które pomagają użytkownikom tworzyć, uruchamiać i zarządzać złożonymi potokami uczenia maszynowego na dużą skalę. Kubeflow Pipelines SDK umożliwia programowe tworzenie i udostępnianie komponentów i składu oraz potoków.

Zobacz przykład TFX w Kubeflow Pipelines, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uruchamiania TFX na dużą skalę w chmurze Google.