Orkiestrowanie potoków TFX

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Potoki Kubeflow

Kubeflow jest open source ML platforma dedykowana do tworzenia wdrożeń uczenia maszynowego (ML) przepływy pracy na Kubernetes proste, przenośne i skalowalne. Kubeflow Rurociągi jest częścią platformy Kubeflow który umożliwia komponowanie i wykonywanie powtarzalnych przepływów pracy na Kubeflow, zintegrowany z doświadczeń na podstawie eksperymentów i notebooków. Usługi Kubeflow Pipelines w Kubernetes obejmują hostowany magazyn metadanych, oparty na kontenerach aparat aranżacji, serwer notatników i interfejs użytkownika, które pomagają użytkownikom opracowywać, uruchamiać i zarządzać złożonymi potokami ML na dużą skalę. Zestaw Kubeflow Pipelines SDK umożliwia programowe tworzenie i udostępnianie komponentów i kompozycji oraz potoków.

Patrz przykład TFX na Kubeflow rurociągów Szczegółowe informacje na temat prowadzenia TFX w skali na Google Cloud.