Komponent rurociągu Pusher TFX

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Komponent Pusher jest używana do pchania ustalonym modelu do wdrożenia docelowego podczas modelu szkolenia lub przekwalifikowania. Przed wdrożeniem Pusher opiera się na co najmniej jednym błogosławieństwie z innych składników walidacji, aby zdecydować, czy wypchnąć model, czy nie.

 • Oceniający błogosławi model nowy wyszkolony model jest „wystarczająco dobre” musi być odłożony do produkcji.
 • (Opcjonalne, ale zalecane) InfraValidator błogosławi model model jest mechanicznie servable w środowisku produkcyjnym.

Składnik A Pusher zużywa wyszkolony model w SavedModel formacie i daje ten sam SavedModel, wraz z wersjami metadanych.

Korzystanie z popychacza

Komponent potoku Pusher jest zazwyczaj bardzo łatwy do wdrożenia i wymaga niewielkiego dostosowania, ponieważ cała praca jest wykonywana przez komponent Pusher TFX. Typowy kod wygląda tak:

pusher = Pusher(
 model=trainer.outputs['model'],
 model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
 infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
 push_destination=tfx.proto.PushDestination(
  filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
    base_directory=serving_model_dir)
 )
)

Popychanie modelu wyprodukowanego z InfraValidatora.

(od wersji 0.30.0)

InfraValidator może również produkować InfraBlessing artefakt zawierający model z rozgrzewki , a popychacz może wypchnąć go podobnie jak Model artefaktu.

infra_validator = InfraValidator(
  ...,
  # make_warmup=True will produce a model with warmup requests in its
  # 'blessing' output.
  request_spec=tfx.proto.RequestSpec(..., make_warmup=True)
)

pusher = Pusher(
  # Push model from 'infra_blessing' input.
  infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
  push_destination=tfx.proto.PushDestination(...)
)

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API Pusher .