ให้บริการโมเดล

การแนะนำ

TensorFlow Serving คือระบบการให้บริการที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง TensorFlow Serving ช่วยให้ปรับใช้อัลกอริทึมและการทดลองใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็รักษาสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์และ API เดิมไว้ TensorFlow Serving นำเสนอการผสานรวมกับโมเดล TensorFlow ได้ทันที แต่สามารถขยายเพื่อรองรับโมเดลและข้อมูลประเภทอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

มีเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาโดยละเอียดเกี่ยวกับ TensorFlow Serving: