Poprawa jakości modeli dzięki analizie modeli TensorFlow

Wstęp

Podczas dostrajania modelu podczas tworzenia, musisz sprawdzić, czy wprowadzone zmiany poprawiają Twój model. Samo sprawdzenie dokładności może nie wystarczyć. Na przykład, jeśli masz klasyfikator dla problemu, w którym 95% twoich wystąpień jest pozytywnych, możesz zwiększyć dokładność, po prostu zawsze przewidując pozytywne, ale nie będziesz mieć bardzo solidnego klasyfikatora.

Przegląd

Celem TensorFlow Model Analysis jest zapewnienie mechanizmu oceny modelu w TFX. Analiza modelu TensorFlow umożliwia wykonywanie ocen modeli w potoku TFX oraz przeglądanie wynikowych metryk i wykresów w notatniku Jupyter. W szczególności może zapewnić:

  • Wskaźniki obliczane na podstawie całego zestawu danych dotyczących szkolenia i wstrzymania, a także ocen następnego dnia
  • Śledzenie metryk w czasie
  • Wydajność modelu w różnych wycinkach funkcji
  • Walidacja modelu w celu zapewnienia, że ​​model utrzymuje stałą wydajność

Następne kroki

Wypróbuj nasz samouczek TFMA .

Sprawdź naszą stronę github , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych metryk i wykresów oraz powiązanych wizualizacji notatników .

Zapoznaj się z przewodnikami dotyczącymi instalacji i wprowadzenia , aby uzyskać informacje i przykłady dotyczące konfigurowania autonomicznego potoku. Przypomnij sobie, że TFMA jest również używany w komponencie Evaluator w TFX, więc te zasoby będą również przydatne do rozpoczęcia pracy w TFX.