Przekształć bibliotekę dla użytkowników innych niż TFX

Transform jest dostępny jako samodzielna biblioteka.

Dokumentacja modułu tft jest jedynym modułem istotnym dla użytkowników TFX. Moduł tft_beam ma zastosowanie tylko w przypadku używania Transform jako samodzielnej biblioteki. Zwykle użytkownik TFX konstruuje preprocessing_fn , a pozostałe wywołania biblioteki Transform są wykonywane przez komponent Transform.

Możesz także użyć klasy Apache Beam MLTransform do wstępnego przetwarzania danych na potrzeby uczenia i wnioskowania. Klasa MLTransform otacza wiele transformacji przetwarzania danych TFX w jednej klasie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstępne przetwarzanie danych za pomocą MLTransform w dokumentacji Apache Beam.