שנה ספרייה עבור משתמשים שאינם TFX

Transform זמין כספרייה עצמאית.

תיעוד מודול tft הוא המודול היחיד שרלוונטי למשתמשי TFX. מודול tft_beam רלוונטי רק בעת שימוש ב-Transform כספרייה עצמאית. בדרך כלל, משתמש TFX בונה preprocessing_fn , ושאר הקריאות לספריית Transform מתבצעות על ידי רכיב Transform.

אתה יכול גם להשתמש בשיעור Apache Beam MLTransform כדי לעבד מראש נתונים לצורך אימון והסקת מסקנות. המחלקה MLTransform עוטפת טרנספורמציות מרובות של עיבוד נתוני TFX במחלקה אחת. למידע נוסף, ראה עיבוד מוקדם של נתונים עם MLTransform בתיעוד Apache Beam.