Przekształć bibliotekę dla użytkowników innych niż TFX

Transform jest dostępny jako samodzielna biblioteka.

Dokumentacja modułu tft jest jedynym modułem, który jest istotny dla użytkowników TFX. Moduł tft_beam ma znaczenie tylko wtedy, gdy używamy Transform jako samodzielnej biblioteki. Zazwyczaj użytkownik TFX tworzy preprocessing_fn , a pozostałe wywołania biblioteki Transform są wykonywane przez składnik Transform.