TFX olmayan kullanıcılar için kitaplığı dönüştürün

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Transform, bağımsız bir kitaplık olarak kullanılabilir.

tft modülü belgeleri, TFX kullanıcılarıyla ilgili tek modüldür. tft_beam modülü yalnızca Transform bağımsız bir kitaplık olarak kullanıldığında geçerlidir. Tipik olarak, bir TFX kullanıcısı bir preprocessing_fn oluşturur ve Transform kitaplığının geri kalanı çağrıları Transform bileşeni tarafından yapılır.