רכיב ה-Trainer TFX Pipeline

רכיב הצינור של Trainer TFX מאמן מודל TensorFlow.

מאמן ו- TensorFlow

Trainer עושה שימוש נרחב ב-Python TensorFlow API עבור מודלים לאימון.

רְכִיב

המאמן לוקח:

 • tf.דוגמאות המשמשות לאימון והערכה.
 • קובץ מודול שסופק על ידי המשתמש המגדיר את הלוגיקה של המאמן.
 • הגדרת פרוטובוף של ארג'ים רכבת וארג'ים eval.
 • (אופציונלי) סכימת נתונים שנוצרה על ידי רכיב SchemaGen צינור ושונתה באופן אופציונלי על ידי המפתח.
 • (אופציונלי) גרף טרנספורמציה המופק על ידי רכיב טרנספורמציה במעלה הזרם.
 • (אופציונלי) מודלים מאומנים מראש המשמשים לתרחישים כגון התנעה חמה.
 • (אופציונלי) היפרפרמטרים, שיועברו לפונקציית מודול המשתמש. פרטים על האינטגרציה עם Tuner ניתן למצוא כאן .

מאמן פולט: לפחות דגם אחד להסקת מסקנות/הגשה (בדרך כלל ב-SavedModelFormat) ואופציונלי מודל אחר ל-eval (בדרך כלל EvalSavedModel).

אנו מספקים תמיכה בפורמטים חלופיים של מודלים כגון TFLite דרך ספריית שכתוב המודלים . עיין בקישור לספריית שכתוב המודלים לדוגמאות כיצד להמיר את המודלים של Estimator ו-Keras.

מאמן גנרי

מאמן גנרי מאפשר למפתחים להשתמש בכל API של מודל TensorFlow עם רכיב ה-Trainer. בנוסף לאומדני TensorFlow, מפתחים יכולים להשתמש במודלים של Keras או בלולאות אימון מותאמות אישית. לפרטים, עיין ב- RFC למאמן גנרי .

הגדרת רכיב המאמן

קוד DSL אופייני לצינור עבור ה-Trainer הגנרי ייראה כך:

from tfx.components import Trainer

...

trainer = Trainer(
  module_file=module_file,
  examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

Trainer מפעיל מודול אימון, אשר מצוין בפרמטר module_file . במקום trainer_fn , יש צורך ב- run_fn בקובץ המודול אם ה- GenericExecutor מצוין ב- custom_executor_spec . ה- trainer_fn היה אחראי ליצירת המודל. בנוסף לכך, run_fn גם צריך לטפל בחלק האימון ולהוציא את המודל המאומן למיקום הרצוי שניתן על ידי FnArgs :

from tfx.components.trainer.fn_args_utils import FnArgs

def run_fn(fn_args: FnArgs) -> None:
 """Build the TF model and train it."""
 model = _build_keras_model()
 model.fit(...)
 # Save model to fn_args.serving_model_dir.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, ...)

הנה קובץ מודול לדוגמה עם run_fn .

שימו לב שאם לא נעשה שימוש ברכיב Transform בצנרת, המאמן ייקח ישירות את הדוגמאות מ-ExampleGen:

trainer = Trainer(
  module_file=module_file,
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

פרטים נוספים זמינים בהפניה של Trainer API .