Składnik potoku Trainer TFX

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Składnik potoku Trainer TFX szkoli model TensorFlow.

Trener i TensorFlow

Trainer umożliwia szerokie wykorzystanie pytona TensorFlow API dla modeli szkoleniowych.

Składnik

Trener bierze:

 • tf.Przykłady wykorzystywane do szkolenia i oceny.
 • Dostarczony przez użytkownika plik modułu, który definiuje logikę trenera.
 • Protobuf definicja args kolejowych i eval args.
 • (Opcjonalnie) Schemat danych utworzony przez składnik potoku SchemaGen i opcjonalnie zmieniony przez programistę.
 • (Opcjonalnie) wykres transformacji utworzony przez składnik Transformacji poprzedzający.
 • (Opcjonalnie) wstępnie wytrenowane modele używane w scenariuszach, takich jak warmstart.
 • (Opcjonalnie) hiperparametry, które zostaną przekazane do funkcji modułu użytkownika. Szczegółowe informacje na temat integracji z tunera można znaleźć tutaj .

Trainer emituje: co najmniej jeden model do wnioskowania/serwowania (zazwyczaj w SavedModelFormat) i opcjonalnie inny model do eval (zazwyczaj EvalSavedModel).

Zapewniamy wsparcie dla alternatywnych formatów modeli takich jak TFLite przez model przepisanie biblioteki . Zobacz link do Biblioteki przepisywania modeli, aby zapoznać się z przykładami konwersji modeli Estimator i Keras.

Trener ogólny

Trener ogólny umożliwia programistom korzystanie z dowolnego interfejsu API modelu TensorFlow z komponentem Trainer. Oprócz narzędzi TensorFlow Estimators programiści mogą używać modeli Keras lub niestandardowych pętli szkoleniowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie RFC dla rodzajowego trener .

Konfiguracja komponentu trenera

Typowy kod DSL potoku dla ogólnego Trainera wyglądałby tak:

from tfx.components import Trainer

...

trainer = Trainer(
  module_file=module_file,
  examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

Trener wywołuje moduł szkoleniowy, który jest określony w module_file parametru. Zamiast trainer_fn , A run_fn jest wymagane w pliku modułu jeśli GenericExecutor jest określona w custom_executor_spec . trainer_fn był odpowiedzialny za stworzenie modelu. Poza tym, run_fn również musi obsługiwać część szkoleniową i wyjście wprawne modelu do żądanej lokalizacji podanej przez FnArgs :

from tfx.components.trainer.fn_args_utils import FnArgs

def run_fn(fn_args: FnArgs) -> None:
 """Build the TF model and train it."""
 model = _build_keras_model()
 model.fit(...)
 # Save model to fn_args.serving_model_dir.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, ...)

Oto przykładowy plik modułu z run_fn .

Zwróć uwagę, że jeśli składnik Transform nie jest używany w potoku, trener powinien wziąć przykłady bezpośrednio z ExampleGen:

trainer = Trainer(
  module_file=module_file,
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API Trainer .