จัดทำท่อส่ง TFX

ไปป์ไลน์ Vertex AI

Vertex AI Pipelines เป็นบริการที่ได้รับการจัดการใน Google Cloud Platform ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการอัตโนมัติ ตรวจสอบ และควบคุมระบบ ML ของคุณโดยประสานเวิร์กโฟลว์ ML ของคุณในลักษณะที่มีการจัดการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

ขอแนะนำให้ใช้ TFX เพื่อกำหนดไปป์ไลน์ ML สำหรับไปป์ไลน์ Vertex AI หากคุณใช้ TensorFlow ในเวิร์กโฟลว์ ML ที่ประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือข้อมูลข้อความขนาดเทราไบต์ ดูเพิ่มเติม ที่คู่มือ Vertex AI

ลองใช้ บทช่วยสอน TFX บน Cloud ที่ทำงานอยู่ใน Colab เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ Vertex AI Pipelines กับ TFX