przepływ tensorowy:: Lista wejściowa

#include <ops.h>

Typ reprezentujący dane wejściowe do operacji wymagających listy tensorów.

Streszczenie

Konstruktory i destruktory

InputList (const OutputList & out)
Niejawnie przekonwertuj listę wyników na listę wejść.
InputList (const std::initializer_list< Input > & inputs)
InputList (const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs)
InputList (const std::initializer_list< Output > & out)

Funkcje publiczne

begin ()
std::vector< Input >::iterator
begin () const
std::vector< Input >::const_iterator
end ()
std::vector< Input >::iterator
end () const
std::vector< Input >::const_iterator

Funkcje publiczne

Lista wejściowa

 InputList(
  const OutputList & out
)

Niejawnie przekonwertuj listę wyników na listę wejść.

Jest to przydatne do pisania kodu, takiego jak ops::Concat(ops::Split(x, 4)).

Lista wejściowa

 InputList(
  const std::initializer_list< Input > & inputs
)

Lista wejściowa

 InputList(
  const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs
)

Lista wejściowa

 InputList(
  const std::initializer_list< Output > & out
)

zaczynać

std::vector< Input >::iterator begin()

zaczynać

std::vector< Input >::const_iterator begin() const 

koniec

std::vector< Input >::iterator end()

koniec

std::vector< Input >::const_iterator end() const