Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Podstawowe API Tensorflow

Streszczenie

Definicje typów

OutputList typedef
std::vector< Output >
Typ reprezentujący dane wyjściowe operacji, które dają więcej niż jeden wynik, lub listę tensorów.

Funkcje

CreateOutputWithScope (string op_name, absl::Span< const :: tensorflow::Input > inputs, const Scope & scope, Output *output)
Status
operator<< (std::ostream & os, const Status & x)
std::ostream &

Klasy

tensorflow:: Sesja Klienta

Obiekt ClientSession pozwala wywołującemu sterować oceną grafu TensorFlow skonstruowanego za pomocą interfejsu API C++.

przepływ tensorowy:: Wejście

Reprezentuje wartość tensora, która może być używana jako operand do Operation .

tensorflow:: InputList

Typ reprezentujący dane wejściowe do operacji, które wymagają listy tensorów.

tensorflow:: Operacja

Reprezentuje węzeł na wykresie obliczeń.

przepływ tensorowy:: Wyjście

Reprezentuje wartość tensora wytworzoną przez Operation .

tensorflow:: Zakres

Obiekt Scope reprezentuje zestaw powiązanych operacji TensorFlow, które mają te same właściwości, takie jak prefiks nazwy pospolitej.

tensorflow:: Status

Oznacza sukces lub niepowodzenie połączenia w Tensorflow.

tensorflow:: TensorBuffer

Definicje typów

Lista wyjściowa

std::vector< Output > OutputList

Typ reprezentujący dane wyjściowe operacji, które dają więcej niż jeden wynik, lub listę tensorów.

Funkcje

Utwórz wyjście z zakresem

Status CreateOutputWithScope(
  string op_name,
  absl::Span< const ::tensorflow::Input > inputs,
  const Scope & scope,
  Output *output
)

operator<<

std::ostream & operator<<(
  std::ostream & os,
  const Status & x
)