Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Anulować

#include <control_flow_ops.h>

Podnieś wyjątek, aby przerwać proces po wywołaniu.

streszczenie

Jeśli exit_without_error ma wartość true, proces zakończy normalne działanie, w przeciwnym razie zakończy z sygnałem SIGABORT.

Zwraca tylko wyjątek.

Argumenty:

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • error_msg: ciąg znaków, który jest komunikatem powiązanym z wyjątkiem.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Abort :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla Przerwij .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Anulować

 Abort(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

Anulować

 Abort(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const Abort::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

ErrorMsg

Attrs ErrorMsg(
  StringPiece x
)

ExitWithoutError

Attrs ExitWithoutError(
  bool x
)