Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

Stosuje gradient do danego akumulatora.

streszczenie

Nie dodaje, jeśli local_step jest mniejszy niż global_step akumulatora.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: Uchwyt do akumulatora.
  • local_step: wartość local_step, przy której obliczono gradient.
  • gradient: tensor gradientu, który ma zostać skumulowany.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

AccumulatorApplyGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const