przepływ tensorowy:: ops:: Dostosuj kontrast

#include <image_ops.h>

Dostosuj kontrast jednego lub większej liczby obrazów.

Streszczenie

images są tensorem o co najmniej 3 wymiarach. Ostatnie 3 wymiary są interpretowane jako [height, width, channels] . Pozostałe wymiary reprezentują jedynie zbiór obrazów, taki jak [batch, height, width, channels].

Kontrast jest regulowany niezależnie dla każdego kanału każdego obrazu.

Dla każdego kanału Op najpierw oblicza średnią pikseli obrazu w kanale, a następnie dostosowuje każdą składową każdego piksela do (x - mean) * contrast_factor + mean .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • obrazy: obrazy do dostosowania. Przynajmniej 3D.
  • kontrast_factor: Mnożnik pływakowy do regulacji kontrastu.

Zwroty:

  • Output : Obraz lub obrazy o skorygowanym kontraście.

Konstruktory i destruktory

AdjustContrast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input contrast_factor)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Dostosuj kontrast

 AdjustContrast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input contrast_factor
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const