Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: AdjustContrast

#include <image_ops.h>

Dostosuj kontrast jednego lub kilku obrazów.

streszczenie

images to tensor o co najmniej 3 wymiarach. Ostatnie 3 wymiary są interpretowane jako [height, width, channels] . Pozostałe wymiary reprezentują tylko zbiór obrazów, na przykład [batch, height, width, channels].

Kontrast jest regulowany niezależnie dla każdego kanału każdego obrazu.

Dla każdego kanału Op najpierw oblicza średnią pikseli obrazu w kanale, a następnie dostosowuje każdy składnik każdego piksela do (x - mean) * contrast_factor + mean .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • obrazy: obrazy do dostosowania. Co najmniej 3-D.
  • Contrast_factor: Mnożnik zmiennoprzecinkowy do dostosowywania kontrastu.

Zwroty:

  • Output : obraz lub obrazy z dopasowanym kontrastem.

Konstruktorzy i niszczyciele

AdjustContrast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input contrast_factor)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

AdjustContrast

 AdjustContrast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input contrast_factor
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const