przepływ tensorowy:: ops:: Dostosuj odcień

#include <image_ops.h>

Dostosuj odcień jednego lub większej liczby obrazów.

Streszczenie

images są tensorem o co najmniej 3 wymiarach. Ostatni wymiar jest interpretowany jako kanały i musi wynosić trzy.

Obraz wejściowy jest uwzględniany w przestrzeni kolorów RGB. Koncepcyjnie kolory RGB są najpierw mapowane do HSV. Następnie do wszystkich wartości odcieni stosowana jest delta, a następnie ponownie mapowana do przestrzeni kolorów RGB.

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • obrazy: obrazy do dostosowania. Przynajmniej 3D.
  • delta: Płynna delta do dodania do odcienia.

Zwroty:

  • Output : obraz lub obrazy o skorygowanym odcieniu.

Konstruktory i destruktory

AdjustHue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input delta)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Dostosuj odcień

 AdjustHue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input delta
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const