Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Atan

#include <math_ops.h>

Oblicza trignometryczną odwrotną tangens x według elementu.

streszczenie

Operacja tf.math.atan zwraca odwrotność tf.math.tan , tak że jeśli y = tf.math.tan(x) to x = tf.math.atan(y) .

Uwaga : dane wyjściowe tf.math.atan będą znajdować się w odwracalnym zakresie tg, tj. (-Pi / 2, pi / 2).

Na przykład:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.tan(x) # [1.731261, 0.99920404]

tf.math.atan(y) # [1.047, 0.785] = x

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Atan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Atan

 Atan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const