Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BarrierClose

#include <data_flow_ops.h>

Zamyka podaną barierę.

streszczenie

Operacja ta sygnalizuje, że w danej barierze nie będą już wstawiane nowe elementy. Kolejne wstawianie Wiele prób wprowadzenia nowego klucza zakończy się niepowodzeniem. Kolejne wstawianieWiele operacji, które po prostu dodają brakujące komponenty do już istniejących elementów, będzie nadal kończyło się sukcesem. Kolejne operacje TakeMany będą nadal kończyły się sukcesem, jeśli w barierze pozostanie wystarczająca liczba ukończonych elementów. Kolejne operacje TakeMany, które zostaną zablokowane, zakończą się natychmiastowym niepowodzeniem.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • rączka: rączka do bariery.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • cancel_pending_enqueues: Jeśli prawda, wszystkie oczekujące żądania umieszczenia w kolejce, które są zablokowane w kolejce bariery, zostaną anulowane. InsertMany zakończy się niepowodzeniem, nawet jeśli nie zostanie wprowadzony nowy klucz.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const BarrierClose::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

CancelPendingEnqueues (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: BarrierClose :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla BarrierClose .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

BarrierClose

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

BarrierClose

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const BarrierClose::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)