Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany

#include <data_flow_ops.h>

Każdemu klawiszowi przypisuje odpowiednią wartość do określonego składnika.

streszczenie

Jeśli klucz nie zostanie znaleziony w barierze, ta operacja utworzy nowy niekompletny element. Jeśli klucz zostanie znaleziony w barierze, a element ma już wartość w component_index, ta operacja zakończy się niepowodzeniem z INVALID_ARGUMENT i pozostawi barierę w niezdefiniowanym stanie.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • rączka: rączka do bariery.
  • klucze: jednowymiarowy tensor kluczy o długości n.
  • wartości: dowolny wymiarowy tensor wartości, które są skojarzone z odpowiednimi kluczami. Wymiar zerowy musi mieć długość n.
  • component_index: składnik przypisywanych elementów bariery.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

BarrierInsertMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input keys, :: tensorflow::Input values, int64 component_index)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

BarrierInsertMany

 BarrierInsertMany(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input keys,
  ::tensorflow::Input values,
  int64 component_index
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const