Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BroadcastTo

#include <array_ops.h>

Rozgłaszaj tablicę dla zgodnego kształtu.

streszczenie

Rozgłaszanie to proces tworzenia tablic, które mają zgodne kształty dla operacji arytmetycznych. Dwa kształty są kompatybilne, jeśli dla każdej pary wymiarów są równe lub jeden z nich jest jeden. Podczas próby wysłania Tensora do kształtu zaczyna się od wymiarów końcowych i posuwa się naprzód.

Na przykład,

>>> x = tf.constant([1, 2, 3])
>>> y = tf.broadcast_to(x, [3, 3])
>>> sess.run(y)
array([[1, 2, 3],
    [1, 2, 3],
    [1, 2, 3]], dtype=int32)

W powyższym przykładzie wejściowy Tensor o kształcie [1, 3] jest transmitowany do wyjścia Tensor o kształcie [3, 3] .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: Tensor do nadawania.
 • kształt: 1-D int Tensor . Kształt pożądanego wyjścia.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

BroadcastTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input shape)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

BroadcastTo

 BroadcastTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input shape
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const