przepływ tensorowy:: ops:: ClipByValue

#include <math_ops.h>

Przycina wartości tensora do określonej wartości minimalnej i maksymalnej.

Streszczenie

Biorąc pod uwagę tensor t , operacja ta zwraca tensor tego samego typu i kształtu co t , z wartościami przyciętymi do clip_value_min i clip_value_max . Wszelkie wartości mniejsze niż clip_value_min są ustawiane na clip_value_min . Wszelkie wartości większe niż clip_value_max są ustawiane na clip_value_max .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • t: Tensor .
  • clip_value_min: Tensor 0-D (skalarny) lub Tensor o tym samym kształcie co t . Minimalna wartość do przycięcia.
  • clip_value_max: Tensor 0-D (skalarny) lub Tensor o tym samym kształcie co t . Maksymalna wartość do przycięcia.

Zwroty:

  • Output : Obcięty Tensor o tym samym kształcie co wejście „t”.

Konstruktory i destruktory

ClipByValue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input clip_value_min, :: tensorflow::Input clip_value_max)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ClipByValue

 ClipByValue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input clip_value_min,
  ::tensorflow::Input clip_value_max
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const